Wetenschappelijk onderzoek

Onderstaande informatie geeft een overzicht van wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door artsen en onderzoekers van Nederlandse kinderoncologische centra. De publicaties beschrijven onderzoek naar late effecten van kinderkanker. De onderzoeken gaan over de gehele groep van survivors, of soms over een deelgroep. Resultaten zijn dus moeilijk op individueel niveau te bekijken. Wanneer je dit leest en de informatie roept vragen op, bespreek dit dan bij je volgende bezoek op de LATER polikliniek.


Onderwerpen


BOTTEN EN SPIEREN
Bone mineral density, growth and thyroid function in long-term survivors of pediatric Hodgkin's lymphoma treated with chemotherapy only. J Clin Endocrinol Metab. 2009;94:1904-1909.

In deze studie werd gekeken naar botdichtheid, groei en de schildklierfunctie van mensen die als kind behandeld zijn voor een Hodgkin Lymfoom en behandeld zijn met chemotherapie zonder andere behandelingen. Lees meer

Decrease in peripheral muscle strength and ankle dorsiflexion as long-term side effects of treatment for childhood cancer. Pediatr Blood Cancer. 2008;50:833-837.
Deze studie gaat over de fysieke fitheid, spierkracht en enkel buigzaamheid bij kinderen na de behandeling voor ALL, Wilms' tumor, B-non Hodgkin Lymfoom en kwaadaardige mesenchymale tumoren. Hebben deze kinderen problemen bij het bewegen? Lees meer

Osteoporosis in children with cancer. Pediatr Blood Cancer. 2008;50:474-478.
Deze studie gaat over botontkalking na kinderkanker. Tijdens en na de behandeling wordt soms een verminderde botdichtheid gezien, wat zou kunnen leiden tot een grotere kans op botbreuken. Wat is hieraan te doen? Lees meer


GEBIT EN MOND
Long-term adverse effects of hematopoietic stem cell transplantation on dental development in children. Support Care Cancer. 2009;17:1669-1175.

Deze studie heeft gekeken naar de effecten van een stam cel transplantatie op gebitsontwikkeling en gebitsklachten. Bijna alle kinderen bleken gebitsproblemen te hebben. Lees meerHART
Cardiac function in 5-year survivors of childhood cancer: a long-term follow-up study. Arch Intern Med. 2010;170:1247-1255.

Deze studie heeft gekeken naar de functie van het hart bij overlevenden van kinderkanker die behandeld zijn met een cytostaticum dat hartproblemen kan veroorzaken. Hoeveel mensen hebben last van hun hart en welke factoren bepalen of iemand last krijgt van zijn hart? Lees meer

Increased prevalence of risk factors for cardiovascular disease in long-term survivors of acute lymphoblastic leukemia and Wilms tumor treated with radiotherapy. Pediatr Blood Cancer. 2010;DOI: 10.1002/pbc.22518.
Deze studie kijkt naar risicofactoren op verhoogde bloeddruk bij overlevenden van Acute Lymfatische Leukemie en Wilms tumoren op kinderleeftijd die behandeld zijn met radiotherapie en chemotherapie. Wie hebben een vergroot risico op hoge bloeddruk? Lees meer

Hypertension in long-term survivors of childhood cancer: a nested case-control study. Eur J Cancer. 2010:46:782-790.
Deze study kijkt naar risicofactoren voor hoge bloeddruk als mensen behandeld zijn voor een vorm van kinderkanker. Een hoog BMI (lichaamsgewicht t.o.v. lichaamslengte) geeft extra risico's. Lees meer


HORMOONHUISHOUDING
Prevalence and risk factors of radiation-induced growth hormone deficiency in childhood cancer survivors: a systematic review. Cancer Treat Rev. 2009:35;616-632.
Deze studie is een samenvatting is gemaakt van de beschikbare literatuur over groeihormoonstoornissen kan kinderkanker. Hierbij is bekeken hoeveel overlevenden van kinderkanker die behandeld zijn met radiotherapie op het hoofd last hebben van een groeihormoonstoornis. Lees meer

The usefulness of growth hormone treatment for psychological status in young adult survivors of childhood leukaemia: an open-label study. BMC Pediatr. 2008;8:25.
Deze studie gaat over het nut van groeihormonen op het psychosociaal functioneren van Acute Lymfatische Leukemie (ALL) patiënten die behandeld zijn met craniale bestraling en/of chemotherapie. Verhoogd groeihormoon gebruik het functioneren van ALL patiënten? Lees meer


INFORMATIEBEHOEFTE SURVIVORS KINDERKANKER
Development and evaluation of a patient information website for childhood cancer survivors. Stud Health Technol Inform. 2009:150;342-346.
Dit artikel beschrijft de procedure die vooraf ging aan het maken van deze website en de eerste evaluatie daarvan. Lees meer

Health information needs of childhood cancer survivors and their family. Pediatr Blood Cancer. 2010;54:123-127.
Dit artikel beschrijft de behoefte van overlevenden van kinderkanker aan informatie over late effecten van hun ziekte. De resulataten van dit artikel zijn gebruikt bij het maken van deze website. Wie wat belangrijk vond kunt u lezen in dit artikel. Lees meer


KWALITEIT VAN LEVEN
A predictive model of health-related quality of life in young adult survivors of childhood cancer. Eur J Cancer. 2009;18:339-349.
Deze studie heeft gekeken of er factoren zijn die kunnen voorspellen hoe iemand zijn kwaliteit van leven is, of beter wat kwaliteit van leven beïnvloedt na het overleven van kinderkanker. Lees meer


LEEFSTIJL
The effect of exercise counselling with feedback from a pedometer on fatigue in adult survivors of childhood cancer: a pilot study. Support Care Cancer. 2009;8: 1041-1048.
Deze studie gaat over het effect van een sport-begeleider en een stappenteller op de waargenomen vermoeidheid van volwassen overlevenden van kinderkanker. Heeft persoonlijke begeleiding op het gebied van beweging en leefstijl verandering, , een positief effect op vermoeidheid van overlevers na kinderkanker? Lees meer

METABOOL SYNDROOM
Components of the metabolic syndrome in 500 adult long-term survivors of childhood cancer. Ann Oncol. 2010;21:1121-1126.
Deze studie heeft gekeken naar de aanwezigheid van het metabole syndroom bij volwassen overlevenden van kinderkanker. Mensen met het metabole syndroom hebben een vergrote kans op het krijgen van diabetes mellitus en/of hartklachten. Volwassen overlevenden van kinderkanker die bestraald zijn op het hoofd lijken een verhoogd risico te hebben op dit metabole syndroom. Lees meer


NEUROCOGNITIEF
Effects of chemotherapy on neurocognitive function in children with acute lymphoblastic leukemia: a critical review of the literature. Pediatr Blood Cancer. 2008 [in press].
Deze studie beschrijft de literatuur over de late effecten van chemotherapie op het verstandelijk functioneren, wanneer kinderen behandeld zijn voor Acute Lymfatische Leukemie (ALL). Wat weten we van verstandelijke beperkingen na ALL behandeling? Lees meer


PSYCHOSEKSUELE ONTWIKKELING
Psychosexual functioning of childhood cancer survivors. Psychooncology. 2008;17:506-11.
Deze studie gaat over het psycho-seksueel functioneren van (jong)volwassen overlevenden van kinderkanker. Zijn er problemen bij de seksuele ontwikkeling, het krijgen van relaties en hoe waarderen de overlevenden hun psycho-seksuele leven? Lees meerPSYCHOSOCIAAL
Feasibility of an online cognitive behavioral-based group intervention for adolescents treated for cancer: a pilot study. J Psychosoc Oncol. 2014;32(3):310-21
Dit artikel gaat over Op Koers Oncologie Online, een online groepscursus (chatgroep) voor overlevenden van kinderkanker in de leeftijd van 12-18 jaar. De deelnemers leren hoe zij kunnen omgaan met de (late) gevolgen van kinderkanker in hun dagelijks leven. Uit het onderzoek is gebleken dat de inhoud en de vorm (chatgroep) goed aansluit bij de leefwereld van de overlevenden. Lees meer

Patient reported outcomes in pediatric oncology practice: suggestions for future usage by parents and pediatric oncologists. Pediatr Blood Cancer. 2014 Sep;61(9):1707-10.
Dit onderzoek gaat over het gebruik van de KLIK methode (Kwaliteit van leven in kaart) in de kinderoncologie. Patiënten vullen online vragenlijsten in voorafgaand aan het consult bij de arts. Hun antwoorden worden omgezet in een profiel. De arts gebruikt het profiel om systematisch aandacht te besteden aan de kwaliteit van leven, het psychosociaal functioneren en de ontwikkeling van de patiënt. KLIK maakt het mogelijk om de psychosociale late effecten te volgen en problemen te signaleren. Lees meer

The course of life of survivors of childhood cancer. Psycho-oncology 2005; 14:227-238.
Dit onderzoek gaat over de levensloop van jongvolwassen overlevenden van kinderkanker. Vergeleken met leeftijdsgenoten bleken zij minder mijlpalen in de zelfstandigheidsontwikkeling, sociale en psychoseksuele ontwikkeling te hebben behaald. Het is belangrijk dat zorgverleners het behalen van ontwikkelingsmijlpalen tijdens het opgroeien naar volwassenheid stimuleren. Lees meer


VRUCHTBAARHEID MANNEN
Kinderkansen na kinderkanker. Attent, 2013 (3): 6-7.
Dit artikel bespreekt verschillen factoren die de vruchtbaarheid kunnen beïnvloeden, mogelijkheden om de vruchtbaarheid te beschermen tijdens de behandeling van kinderkanker en voorlichting voor (jong)volwassen survivors over vragen rondom vruchtbaarheid. Lees meer

Effect of childhood cancer treatment on fertility markers in adult male long-term survivors. Pediatr Blood Cancer. 2009;52:108-112.
Deze studie bekijkt hormoonbepalingen van volwassen mannen na de behandeling van kinderkanker om te beoordelen of de vruchtbaarheid is aangetast. Welke mannen hebben een verhoogd risico? Lees meer

Parental knowledge of fertility in male childhood cancer survivors. Psychooncology. 2008;17:287-291.
In deze studie is gekeken naar de informatieoverdracht tussen hulpverleners en ouders over vruchtbaarheid beperkende invloeden van de kankerbehandeling bij jongens. Hoeveel weten ouders nog van de verkregen informatie en kloppen de verwachtingen die zij hebben over de vruchtbaarheid van hun kind? Lees meer


VRUCHTBAARHEID VROUWEN
Kinderkansen na kinderkanker. Attent, 2013 (3): 6-7.
Dit artikel bespreekt verschillen factoren die de vruchtbaarheid kunnen beïnvloeden, mogelijkheden om de vruchtbaarheid te beschermen tijdens de behandeling van kinderkanker en voorlichting voor (jong)volwassen survivors over vragen rondom vruchtbaarheid. Lees meer

Pregnancy outcome in female childhood cancer survivors. Hum Reprod. 2010;25:1206-1212.
Deze studie bekeek naar babies van vrouwelijke overlevenden van kinderkanker. Hebben vrouwelijke overlevenden van kinderkanker die bestraald zijn op hun buik extra zorg nodig tijdens de zwangerschap? Lees meer

Fertility in female childhood cancer survivors. Endocr Dev. 2009;15:135-158.
Dit artikel beschrijft vruchtbaarheidsproblemen bij vrouwelijke overlevenden van kinderkanker. Wat is normale vruchtbaarheid en hoe kun je vruchtbaarheid meten? Welke factoren spelen een rol bij het krijgen van vruchtbaarheidsproblemen na kinderkanker? Lees meerZORG VOOR SURVIVORS VAN KINDERKANKER
Shared care by paediatric oncologists and family doctors for long-term follow-up of adult childhood cancer survivors: a pilot study. Lancet Oncol. 2008;9:232-238.
Deze studie gaat over de samenwerking tussen de kinderoncoloog en de huisarts bij de nazorg van overlevenden van kinderkanker. Is samenwerking haalbaar, is data verzameling voor registratie mogelijk en wat vinden de overlevenden en hun ouders daar zelf van? Lees meer