Long

Wat is de functie van de longen?
Longen zorgen voor opname van zuurstof uit de lucht en zorgen ervoor dat afvalstoffen (koolstofdioxide) van het lichaam weer uitgeademd worden. Dit proces heet gaswisseling en vindt plaats in de longblaasjes, diep in de longen. Voor een goede longfunctie zijn goed functionerende longblaasjes nodig en ook voldoende grote longen en ruimte in de borstkas.

Wat gebeurt er als de longen niet goed (meer) functioneren?
Bij beschadiging van de longen zullen klachten van benauwdheid, kortademigheid of hoesten optreden. Het kan ook zijn dat er wel een verminderde longfunctie is, maar dat deze (nog) geen klachten oplevert.

Wat kan een oorzaak zijn van het niet goed functioneren van de longen?
Longproblemen als gevolg van de behandeling van kinderkanker komen niet veel voor. Roken is slecht voor de longen, derhalve luidt het dringende advies om niet te gaan roken (of te stoppen met roken). Er bestaat een duidelijk verband tussen roken, bronchitis, longemfyseem en longkanker. Beweeg regelmatig en doe aan sport. Op deze manier help je eventuele verdere achteruitgang van de longen te voorkomen. N.B. Wanneer je ooit bent behandeld met Bleomycine dan mag bij een narcose geen verhoogde concentratie zuurstof worden gegeven! Vertel daarom altijd voor de operatie en narcose (aan de anesthesioloog) dat je als kind Bleomycine hebt gehad.

Behandelfactoren die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de longen:

  • Chemotherapie: behandelingen met Bleomycine, Busulfan of BCNU/CCNU kunnen leiden tot de vorming van bindweefsel in de longen. Daardoor vermindert de doorlaatbaarheid en veerkracht van de longblaasjes en daarmee de longfunctie.
  • Radiotherapie: bestraling van de borstkas kan ervoor zorgen dat de longen niet voldoende uitgroeien. Meestal geeft dit geen klachten. Ook ribben kunnen achterblijven in de groei, waardoor de borstkas kleiner is dan normaal. De combinatie chemotherapie en radiotherapie geeft een groter risico op schade aan de longen en leidt vaker tot klachten.

  • Operatie: een operatie van de borstkas kan de vorm van de borstholte veranderen waardoor de longen minder ruimte krijgen. Schade aan de longen wordt niet veroorzaakt door operaties voor het plaatsen van een centrale infuuslijn zoals een Broviac of een Port-A-Cath.

Hoe wordt het functioneren van de longen onderzocht?
Wanneer het voor jou van toepassing is, zal op de polikliniek LATER een longfunctieonderzoek worden gedaan.

Wat is eraan te doen, wanneer blijkt dat de functie van de longen verminderd is?
Als er sprake is van een afwijkende longfunctie krijg je een doorverwijzing naar een longarts die zo nodig een behandeling zal instellen. Soms kom je in aanmerking voor de griepprik. Griep is een extra prikkel voor de luchtwegen en bij al beschadigde longen zal dit ernstiger kunnen verlopen dan normaal het geval is. Ben je behandeld met Bleomycine draag dan een S.O.S.-penning! In noodgevallen, zoals bij een ernstig auto-ongeluk, weet de Eerste Hulp dat je geen verhoogde concentratie zuurstof mag krijgen.