Wereld Kankerdag

4 februari 2023

Vandaag is het Wereld Kankerdag, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de impact van kanker en het belang van preventie, vroege opsporing, behandeling en nazorg.

Met de missie van SKION “het bevorderen van de kwaliteit van de diagnostiek, de behandeling en de follow-up, van kinderen en adolescenten met kanker” willen wij: bureau SKION, de Centrale Raad en de Raad van Toezicht, hier graag een actieve bijdrage aan leveren.

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.