Werkgroepen SKION Raad

Binnen de SKION Raad zijn drie werkgroepen actief, de werkgroep: professionals, richtlijnen en SKION-dagen.

Werkgroep Professionals

Relevante thema’s voor de werkgroep professionals zijn onder andere:

  • Invulling geven aan het mede-eigenaarschap van het Prinses Máxima Centrum;
  • Het betrekken van jonge professionals bij SKION en behouden van reeds betrokken professionals;
  • Het initiëren van initiatieven om de netwerkfunctie van SKION te versterken.

 

Werkgroep Richtlijnen

De werkgroep richtlijnen houdt zich bezig met het beoordelen van richtlijnen in de kinderoncologie en het evalueerbaar maken van richtlijnen. De werkgroep werkt hiervoor nauw samenwerken met de evaluatiedesk. Concrete taken waar de werkgroep zich in 2024 op richt zijn, het:

  • Vernieuwen van processen en formats
  • Adviseren over prioritering van richtlijnen
  • Beoordelen van nieuwe richtlijnen
  • Evalueren van bestaande richtlijnen (samen met de voltallige SKION Raad)

 

Werkgroep SKION-dagen

De werkgroep SKION-dagen houdt zich bezig met de organisatie van de jaarlijkse SKION-dagen. Per editie wordt o.a. het thema, de inhoudelijke sessies, gastspreker(s) en de locatie bepaald.

 

Werkgroepen SKION Raad

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.