Wijzigingen in richtlijn Severe Aplastic Anemia (SAA) in children

1 mei 2024

Deze richtlijn bevat gewijzigde aanbevelingen voor diagnose en behandeling van SAA.

De richtlijn Severe Aplastic Anemia (SAA) in children bevat gewijzigde aanbevelingen voor diagnose en behandeling van SAA. De wijzigingen zijn te vinden bij G-CSF ondersteuning, respons criteria en consequenties. De richtlijn is opgesteld door de M4C beenmergfalen en myelodysplasie in samenwerking met het diagnostisch lab, de stamcel transplantatie unit en het Trial- en Data Center van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

 

De richtlijn is beschikbaar op de SKION-website en op iMáxima.

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.