Lymfomen

ALCL
ALK positief stadium IV, MDD positief, ALK negatief
Initieel
Gesloten studie
ALCL
ALK positief, MDD negatief, stadium I/II/III
Initieel
Studie
ALCL
Recidief, Refractair
Richtlijn
HL, lymfocytenrijk predominant HL
Klassiek HL, nodulair paragranuloom stadium IV
Initieel
Gesloten studie
Lymfocytenrijk predominant HL
Nodulair paragranuloom stadium I/II
Initieel
Gesloten studie
LBL
B-LBL, T-LBL
Initieel
Studie
LBL, ALL
Recidief B-LBL, recidief T-LBL, 1e recidief BCP ALL SR
Recidief
Gesloten studie
LBL
Recidief B-LBL, recidief T-LBL
Recidief
Studie
NHL, B-ALL
B-NHL, rijpe B-ALL
Initieel
Richtlijn
NHL, PMBCL, B-ALL
B-NHL, PMBCL, rijpe B-ALL
Initieel
Gesloten studie

Over deze pagina

Welke documenten worden gepubliceerd op de SKION-website?
Wat is een richtlijn?
Wat is een klinische studie?
Wat is een (patiënten)registratie?

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.