Hemato-oncologie

ALCL
ALK positief stadium IV, MDD positief, ALK negatief
Initieel
Gesloten studie
ALCL
ALK positief, MDD negatief, stadium I/II/III
Initieel
Studie
ALL
Conditionering voor SCT
Initieel, Recidief
Studie
ALL
BCP ALL, T-ALL, Infant ALL, ABL-class fusions, Down ALL
Initieel
Studie
AML
Initieel
Studie
BMF
Initieel
Richtlijn
ALCL
Recidief, Refractair
Richtlijn
AML
1e recidief zonder FLT3/ITD
Recidief
Advies
ALL
HR BCP ALL
Initieel
Studie
FA
Initieel
Richtlijn
HL, lymfocytenrijk predominant HL
Klassiek HL, nodulair paragranuloom stadium IV
Initieel
Gesloten studie
MDS
Initieel
Registratie
ALL
<1 jaar KMT2A-r BCP-ALL
Initieel
Studie
AML
1ste recidief met cardiotox, alle 2de recidieven
Recidief
Studie
ALL
Ph+
Initieel
Studie
Lymfocytenrijk predominant HL
Nodulair paragranuloom stadium I/II
Initieel
Gesloten studie
MDS, JMML
Patiënten die deelnemen aan EWOG-MDS studies
Initieel
Richtlijn
AML
allogene HCT
Initieel
Studie
APL
Initieel, recidief
Initieel, Recidief
Studie
LBL
B-LBL, T-LBL
Initieel
Studie
CML
Ph+
Initieel
Studie
LBL, ALL
Recidief B-LBL, recidief T-LBL, 1e recidief BCP ALL SR
Recidief
Gesloten studie
CML
Ph+ behandeld met imatinib
Initieel
Richtlijn
SAA
Initieel
Registratie
LBL
Recidief B-LBL, recidief T-LBL
Recidief
Studie
ALL, LBL
1e recidief BCP ALL SR Recidief LBL
Recidief
Gesloten studie
NHL, B-ALL
B-NHL, rijpe B-ALL
Initieel
Richtlijn
ALL
1e recidief BCP ALL HR, 1e recidief T-ALL na stop therapie
Recidief
Studie
LCH
Initieel
Registratie
LCH
Initieel, Recidief
Studie
NHL, PMBCL, B-ALL
B-NHL, PMBCL, rijpe B-ALL
Initieel
Gesloten studie
ML
Bij Down syndroom, patiënten die niet kunnen/willen deelnemen aan ML DS 2018
Initieel
Gesloten studie
ML
Bij Down syndroom
Initieel
Studie
MDS, JMML
Patiënten die deelnemen aan EWOG-MDS studies
Initieel
Richtlijn
TAM
Bij Down syndroom
Initieel
Studie
ALL
>4 jaar primaire diagnose leukemie, refractair in CZS of CZS recidief, refractair in testis of testis recidief
Recidief, Refractair
Richtlijn
AML
allogene HCT
Initieel
Studie
aGvHD
na SCT, graad ≥ II of progressie/geen respons bij graad I
Refractair
Richtlijn
HLH
Initieel
Gesloten studie
ALL
Conditionering voor SCT
Initieel, Recidief
Studie
ALL
>4 jaar primaire diagnose leukemie, refractair in CZS of CZS recidief, refractair in testis of testis recidief
Recidief, Refractair
Richtlijn

Over deze pagina

Welke documenten worden gepubliceerd op de SKION-website?
Wat is een richtlijn?
Wat is een klinische studie?
Wat is een (patiënten)registratie?

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.