Governance

Samen met de VKKN – Vereniging Kinderkanker Nederland – bewaakt SKION de missie van het Máxima.

De juridische vorm van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is een besloten vennootschap (B.V.). Het Máxima heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De “Vereniging Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in coöperatief verband u.a.” (de Coöperatie) heeft momenteel 2 leden: SKION (lid A), en VKKN (lid B). Zij zijn medeoprichters van het centrum. SKION – als lid A – wordt vertegenwoordigd door de bestuurder van SKION in de Algemene Leden Vergadering van de Coöperatie.

Governance

Vereenvoudigde weergave van de Governance.
De Coöperatie van het Máxima heeft 18.000 aandelen, het UMCU heeft 1 prioriteitsaandeel.

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.