Voorwoord

Met veel genoegen bieden wij U het jaarverslag 2023 van de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) aan. In het jaarverslag dat voor u ligt, wordt een samenvatting van de activiteiten van SKION in 2023 weergegeven.

Nieuwe richtlijnen

De in 2021 ontwikkelde methodiek van vaststellen en autoriseren van richtlijnen, is in de praktijk toegepast. In 2023 zijn drie nieuwe richtlijnen goedgekeurd. Dit is een concreet resultaat, mogelijk gemaakt door een excellente samenwerking met professionals van de kinderoncologie, en door de Raad van Toezicht.

 

De oprichting van de evaluatiedesk

In 2023 heeft SKION een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling en realisatie van haar doelen door een ‘evaluatiedesk’ op te zetten. Deze desk heeft als doel om landelijke richtlijnen in de kinderoncologie te evalueren. Hiermee is SKION in staat om objectieve analyses aan de professionals aan te bieden. Tevens dragen wij hiermee bij aan de verbetering van de kwaliteit van de diagnostiek, behandeling en follow-up van kinderen en adolescenten met kanker (onze missie). Wij geloven dat de evaluatie van richtlijnen een fundament is van het continu verbeteren van de standaard zorg in de kinderoncologie.

 

SKION & Shared Care dagen

Op 23 en 24 november 2023 vond de eerste editie van de SKION & Shared Care dagen plaats met als titel: “Een ontmoeting van nieuwsgierige professionals in de kinderoncologie”. Tijdens beide SKION-dagen konden professionals sessies over de nieuwste medische ontwikkelingen, richtlijnen en updates van klinische trials bijwonen en deelnemen aan multidisciplinaire workshops. Zo bieden wij voortdurende educatie over alle aandachtsgebieden binnen de kinderoncologie en stimuleren we waardevolle kruisbestuiving tussen verschillende disciplines.

 

De rol van SKION bij de Coöperatie

Samen met de VKKN – Vereniging Kinderkanker Nederland – bewaakt SKION de missie van het Máxima. In het bestuur van de Coöperatie zitten twee van de vier leden namens SKION. Dit jaar heeft SKION haar rol als lid van de Coöperatie vormgegeven door actief bij te dragen aan de Algemene Leden Vergadering.

 

Met gepaste trots presenteren wij u ons jaarverslag, en bedanken wij iedereen voor zijn/haar persoonlijk inzet. Wij zijn ervan overtuigd dat de in 2023 opgerichte evaluatiedesk ons in staat stelt om in 2024 – gebaseerd op objectieve analyses – de missie van SKION verder uit te dragen.

 

Utrecht, april 2024

 

Marc Vincent MHA                            Prof. Dr. Barbara De Moerloose

 

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.