Samenwerkingen

We zijn trots op de samenwerkingen waar we ons dit jaar voor hebben ingezet. Dit zijn de resultaten.

Samenwerkingen

Trial & Data Centrum

In 2023 hebben SKION en het Máxima zich ingezet voor verbetering van zorg door de (door-)ontwikkeling van klinische richtlijnen binnen de kinderoncologie. Daarvoor is de analyse van zorgdata en uitkomsten essentieel. De in 2023 opgerichte evaluatiedesk is ontstaan in co-productie met het Máxima.

Gemakkelijk data ontsluiten

Het team streeft naar het ontwikkelen van een softwarepakket dat periodiek op een semiautomatische manier data kan ontsluiten, verwerken en inzichtelijk maken. Een software pipeline die naadloos aansluit bij de data-gerelateerde projecten in het Máxima. Daarom zoeken we verbinding met de organisatie om dubbel werk te voorkomen, feedback op te halen en optimaal gebruik te maken van de kennis en expertise binnen o.a. de M4C’s, het Trial en Data Centre (TDC), en Informatietechnologie, Datavoorziening en Technologie (IDT). Dit vraagt snelle schakeling en vertaling niet alleen op zorg en (bio)medisch gebied maar ook op software architectuur en software ontwikkelingsgebied. Een aspect waarin ons multidisciplinaire team volledig tot zijn recht komt.

In 2023 hebben we onze eerste stappen gezet in het uitwerken van data-gedreven evaluaties van richtlijnen. Als hoogtepunt hebben wij onszelf mogen introduceren tijdens de SKION & Shared Care dagen in november. We gaan enthousiast verder om meer inhoud te geven aan het richtlijnevaluatieproces. Mark Bouts & Demi Oomen, clinical data scientists
Samenwerkingen
Samenwerkingen

Shared Care ziekenhuizen

In 2023 stond ook in het teken van het bezoeken van de verschillende Shared Care ziekenhuizen. In totaal hebben we negen van de veertien ziekenhuizen bezocht. Mooie, open gesprekken over de kinderoncologie, samenwerking en de rol van SKION voor de Shared Care. De resterende ziekenhuizen staan op de planning voor 2024.

SKION & Shared Care dagen

Daarnaast hebben we in 2023 voor het eerst de handen in één geslagen en de SKION-dagen gecombineerd met de Shared Care dagen. Zoals je hebt kunnen lezen, bij activiteiten, stroomden de aanmeldingen binnen en waren de reacties lovend. Kortom, een formule die we ook in 2024 willen voortzetten!

Samenwerkingen

Vereniging Kinderkanker Nederland

De VKKN steunt gezinnen met een kind met kanker door middel van informatie, activiteiten, contactmogelijkheden en belangenbehartiging. Samen zijn we mede-initiatiefnemer van het Máxima. In het Coöperatiebestuur hebben we ook in 2023 mooie stappen kunnen gezet samen. Daarnaast heeft de VKKN deelgenomen aan de paneldiscussie op de SKION & Shared Care dagen. Deelnemers hebben op die dag ook de de golden ribbon, het speldje uitgegeven door de VKKN, ontvangen. Een voorbeeld van een fijne samenwerking!

Samenwerkingen

Nederlands Kanker Collectief

Het NKC is een samenwerkingsverband geïnitieerd door het IKNL, KWF en NFK. We zijn als SKION onderdeel van het collectief en hebben in 2023 bijgedragen aan het opstellen van de Nederlandse Kanker Agenda: 20 doelen om de impact van kanker op onze samenleving te verminderen.

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.