Terugblik 2023

Het afgelopen jaar stond voor SKION in het teken van nieuwsgierigheid en samenwerking.

Nieuwsgierigheid werd het thema van de SKION-dagen, dit jaar voor het eerst georganiseerd in samenwerkingsverband: de SKION & Shared Care dagen. Ook op het gebied van richtlijnen werd gezocht naar samenwerking. O.a. met het Trial & Data Centrum van het Máxima, voor de oprichting van de evaluatiedesk.

Terugblik 2023

1 mei: Verwelkomen nieuwe collega’s & start evaluatiedesk

In 2023 werd ons team versterkt met drie nieuwe collega’s. Rosanne is aan bureau SKION toegevoegd als projectmedewerker richtlijnen. Met de komst van Mark en Demi was de evaluatiedesk een feit. Zij werken als clinical data scientists aan het evalueren van richtlijnen.

Terugblik 2023

8-10 mei: SIOPE congres

Bureau SKION was vertegenwoordigd op het SIOP Europe congres in Valencia. De dagen stonden in het teken van nieuwe ontwikkelingen en netwerken met collega’s uit binnen en buitenland.

Terugblik 2023

31 oktober: Goedkeuring LATER-richtlijn

De SKION LATER richtlijn, uit 2010, is geüpdatet en goedgekeurd door de RvT van SKION. De richtlijn is gericht op de zorg voor overlevenden van kinderkanker die langer dan 5 jaar na diagnose in langdurige remissie zijn. Deze richtlijn sluit volledig aan bij de Nederlandse Kanker Agenda, waar het voorkomen en verminderen van (late) gevolgen van kanker één van de doelen is.

Terugblik 2023

15 november: Ondertekening addendum op samenwerkingsovereenkomst tussen SKION en het Máxima

Voor de totstandkoming van een interne evaluatiedesk is een addendum op de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. Het addendum is een coproductie van vertegenwoordigers van SKION en het Máxima, getekend door beide Raden van Bestuur. Een mijlpaal voor de evaluatie van richtlijnen!

Terugblik 2023

21 november: Lancering nieuwe huisstijl & SKION-website

Na een lange voorbereiding was het dan eindelijk zover, de nieuwe huisstijl én website gingen live. Ons beeldmerk en de huiskleuren zijn opgefrist. Daarnaast is de website volledig op de schop gegaan en aangepast naar deze tijd. Overzichtelijk en aantrekkelijk. We zijn trots op het eindresultaat!

Terugblik 2023

23 en 24 november: SKION & shared care dagen

‘Nieuwsgierigheid is de bron van creativiteit’. Dat waren de slotwoorden tijdens een zeer succesvolle eerste editie van de SKION & shared care dagen in het Bartholomeus Gasthuis. Een samenwerking tussen SKION, het Máxima en de 14 shared care centra in Nederland. Lees het volledige verslag en bekijk de foto’s.

Terugblik 2023

27 november: Lancering Nederlandse Kanker Agenda (NKA)

Samen met partners uit het Nederlands Kanker Collectief (NKC) hebben we in de NKA 20 doelen geformuleerd om de impact van kanker op de samenleving te verminderen. In lijn met de missie van SKION richten de doelen zich op leven voor, met en na kanker. Als SKION zijn we blij met deze prioritering en concrete aanpak (per doel). Je leest hier meer over het collectief.

Herindeling Centrale Raad

We zijn gestart met de voorbereidingen voor de herindeling van de Centrale Raad (SKION Raad vanaf 1 januari 2024). Gedurende het jaar zijn we in gesprek gegaan met 34 professionals over hun rol in de Raad. We gaan taakgerichter werken in werkgroepen en willen dat de Raad vernieuwd/verjongd wordt. Behoeftes zijn opgehaald bij professionals en de scope van iedere werkgroep is afgebakend. Alles om in 2024 goed van start te kunnen gaan.

Cijfers waar we trots op zijn

9

shared care centra bezocht

3

nieuwe landelijke richtlijnen

400

professionals aanwezig op 23 en 24 november tijdens de SKION & Shared Care dagen

8,8

cijfer voor de SKION & shared care dagen

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.