Onze medewerkers

Centrale Raad

Dagelijks werken professionals hard aan het optimaliseren van de kinderoncologie in Nederland: in de zorg, verbonden met de research en in het basale onderzoek. SKION is hun forum. De professionals komen samen in de Centrale Raad. Daar wordt besproken  hoe we gezamenlijk bij kunnen dragen aan de missie van de kinderoncologie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. De Centrale Raad heeft onder meer tot taak om advies te verlenen over het vaststellen van richtlijnen.

Onze medewerkers

De stem die SKION/ de zorgprofessional heeft in deze governance van het Máxima, samen met het VKKN is uniek en moet blijven bestaan. Wij zijn daar een essentieel onderdeel van en moeten met elkaar de kwaliteit van kinderoncologische zorg in Nederland vooruit helpen. SKION heeft een mooie ontwikkeling ingezet met de ontwikkeling van richtlijnen. De ontwikkeling van de verschillende richtlijnen binnen SKION is klein begonnen, maar gaat steeds grotere en duidelijkere vormen aannemen. Met deze richtlijnen kunnen we betere evalueerbare zorg leveren en hebben we ook een beter idee van de ‘standaard’ zorg voor kinderen met kanker.

Patrick van der Torre, kinderfysiotherapeut en lid Centrale Raad
Onze medewerkers

Namens de werkgroep shared care kinderartsen ben ik lid van de SKION Raad. De werkgroep heeft vooral als doel een open opbouwende en kwalitatief hoogstaande samenwerking met het Máxima te onderhouden en te borgen, waarbij de kwaliteit van de geboden zorg aan patiënten en ouders voorop staat. Met dit doel én als professional in de kinderoncologie werkzaam in de shared care ben ik participant in de SKION Raad.

Dr. Martine Raphael, kinderarts Shared Care en lid Centrale Raad
Onze medewerkers

De SKION is met de SKION Raad terug naar waar het ooit begonnen is, het optimaliseren van de kinderoncologische zorg in Nederland. Daar hebben we elkaar gevonden, want binnen de supportive care hadden we al veel evidence based richtlijnen, maar zochten we naar een manier waarop we deze kunnen evalueren. Door de hernieuwde samenwerking hebben we nu nationale richlijnen (mannelijke en vrouwelijke fertiliteit, febriele neutropenie in wording) maar zijn we ook in staat het gebruik te evalueren, en zo nodig de richtlijn, of de implementatie, bij te stellen.

Prof. dr. Wim Tissing, kinderoncoloog en lid Centrale Raad
Onze medewerkers

Evaluatiedesk

De SKION evaluatiedesk houdt zich bezig met het evalueren van richtlijnen en het inzichtelijk maken van de resultaten daarvan, zodat de kwaliteit van de standaard zorg in de kinderoncologie voortdurend verbeterd kan worden.

Onze medewerkers

Mark Bouts

Clinical data scientist
Onze medewerkers

Demi Oomen

Clinical data scientist
Onze medewerkers

Marilyn Diks

Beleidsmedewerker
Onze medewerkers

Rosanne Oskam

Projectmedewerker

Bureau SKION

Bureau SKION is een compact, wendbaar team. Medewerkers van bureau SKION bieden ondersteuning aan professionals en zorgen ervoor dat de processen binnen SKION goed verlopen. Ellis benoemt haar hoogtepunt van 2023.

Onze medewerkers
De organisatie van de SKION-dagen is de kers op de taart! Ellis van Nieuwenhuizen, management asissistent
Onze medewerkers

Raad van Bestuur & Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur van SKION is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stichting. In 2023 lag de focus van de bestuurder enerzijds op verdere professionalisering van SKION. De Raad van Toezicht is op afstand betrokken bij SKION. Een belangrijk thema in 2023 was de toekomstvisie en missie van SKION 2.0.

Onze medewerkers

Marc Vincent, MHA

Directeur / bestuurder
Onze medewerkers

Prof. dr. Barbara de Moerloose

Voorzitter Raad van Toezicht
Onze medewerkers

Dr. Marc Bierings

Lid Raad van Toezicht & voorzitter Centrale Raad
Onze medewerkers

Mr. Inger Peters-van Heck

Lid Raad van Toezicht & vertegenwoordiger SKION in het Coöperatiebestuur

Coöperatiebestuur

Het Máxima is opgericht door een samenwerking van professionals (SKION) en ouders (Vereniging Kinderkanker Nederland). Samen bewaken wij de missie van het centrum. SKION is lid van de Coöperatie van het Máxima. De Coöperatie is aandeelhouder van het centrum. Meer informatie over de Coöperatie kan je terugvinden in het jaarverslag van de Coöperatie.

 

 

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.